Waterveiligheid

De waterkeringen in Nederland zijn nog nooit zó veilig geweest. Maar omdat we te maken hebben met bodemdaling, zeespiegelstijging en toenemende neerslag kunnen we niet achterover leunen. Bovendien blijven de bevolking en de economie achter de dijk groeien. Er staat steeds meer op het spel. Daarom worden er steeds scherpere eisen neergelegd om de veiligheid te bevorderen. Dat betekent dat er werk te doen is: samenwerken met water!

Dijk van een team
Om de waterveiligheid te garanderen, moeten we onze waterkeringen blijven monitoren, vernieuwen en duurzaam verbeteren. Tauw heeft een dijk van een team dat waterschappen, Rijkswaterstaat en uitvoerende partijen deskundig adviseert en ondersteunt. Van beleidsmatige en strategische vraagstukken tot planvorming en van ontwerp en uitvoering tot nazorg.

Alle waterkeringen
Onze adviseurs en ingenieurs werken van de primaire waterkeringen langs de kust, het IJsselmeer en het rivierengebied tot de regionale waterkeringen langs kanalen, boezems en vaarten. Hier bevinden zich tal van waterkerende kunstwerken, zoals keer- en schutsluizen, stuwen, duikers en gemalen. Daarnaast zijn we thuis op het gebied van oevers, vaarwegen en havens. Omdat ons team op alle fronten uit de voeten kan, zijn wij hét logische startpunt voor waterbouwkundige projecten; als regievoerende partner, specialist of partij.

Ontwerpen en berekeningen
Wij (her)ontwerpen waterkeringen optimaal door het uitvoeren van grondmechanische, hydraulische en constructieve berekeningen. Daarnaast toetsen wij waterkeringen of ze voldoen aan de wettelijke huidige en toekomstige eisen en normen. Door als het ware een APK voor waterkeringen uit te voeren, waarborgen we onze droge voeten en onze veiligheid.

Afhankelijk van het project schakelen wij niet alleen onze constructeurs, milieudeskundigen, ecologen en geohydrologen in, maar ook onze kostendeskundigen of juristen. Dit brede scala aan disciplines, in combinatie met meer dan 80 jaar kennis en ervaring op het gebied van waterbouw, kenmerkt de kracht van Tauw: samenwerken met water!

Referentieprojecten