Watersysteem

Watersysteem van de Toekomst
Gemalen, waterkeringen en kunstwerken hebben geen geheimen voor ons. Het regionale watersysteem zit ons al sinds 1928 in het bloed. Die enorme ervaring heeft ertoe geleid dat we inmiddels anders denken over onze watersystemen. De risico’s worden groter, het onderhoud wordt bijna onbetaalbaar, de opgaven stapelen zich op: tijd om het Watersysteem van de Toekomst te ontwikkelen. Dat willen we samen met onze opdrachtgevers en alle belanghebbenden doen. Samenwerken met water zodat er een watersysteem ontstaat dat structureel lagere beheerskosten kent, optimaal betrouwbaar is, duurzaam is en vooral veilig voor alle inwoners.

Anders denken en anders doen
Dat betekent meerlaagse veiligheid en bewust de integratie met de ruimtelijke ordening opzoeken. Dat betekent ook anders financieren en onorthodoxe oplossingen accepteren. En vooral: het goede bewaren en nieuwe mogelijkheden omarmen.
Het is tijd voor een totaal nieuwe strategie, denken en ontwerpen buiten de gebaande paden. Ook op het gebied van waterkwaliteit en waterinfrastructuur.
En hoe gaan we om met wateroverlast of juist watertekort en hoe kunnen we dat voorkomen? Gezamenlijk kunnen wij hier een bijdrage aan leveren als we samen deze projecten oppakken.

Hoe beweegt het water onder de grond? Met onze grondwatermodellen kunnen we dat inzichtelijk maken: voor een polder of juist voor een gehele provincie.
Water gedraagt zich anders in stedelijke gebieden. Onze experts zijn perfect in staat om dit inzicht te verschaffen, zodat bijvoorbeeld gemeenten en projectontwikkelaars op de juiste manier het stedelijk gebied kunnen ontwikkelen.
Zo werken we samen met water aan het Watersysteem van de Toekomst.

Referentieprojecten