Nieuwe sanitatie

Nieuwe sanitatie is een breed begrip. Velen denken dat het per definitie een scheiding van afvalstromen betreft, dit is echter niet het geval. Een definitie van nieuwe sanitatie is er niet: wij gaan uit van ‘anders omgaan met afvalwater’. Dit kan zowel brongescheiden zijn als niet-brongescheiden afvalwater, maar ook centrale versus lokale oplossingen.

Afhankelijk van de uitvoering raakt nieuwe sanitatie de gehele waterketen van waterwinning, huishoudens, transport tot en met zuivering en lozing op oppervlaktewater of infiltratie in de bodem.

We onderzoeken onder meer de mogelijkheden van het apart inzamelen van geconcentreerd toiletwater samen met voedselresten alsmede de mogelijkheden van het lokaal zuiveren van afvalwater van bijvoorbeeld buurtschappen en recreatieterreinen in het buitengebied.

We werken daarin samen met o.a. gemeenten, waterschappen, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, burgers, agrariërs, Stowa, Stichting Rioned en LTO.

Onze aanpak is integraal. De effecten van nieuwe sanitatie over de gehele keten, zowel technisch, financieel, maatschappelijk (o.a. draagvlak) alsmede juridisch worden in het traject meegenomen. Tauw is tevens partner van de website Saniwijzer.

referentieprojecten