Samenwerken met Water


Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en zoet water wordt schaarser. Als we droge voeten, schoon water en een veilige leefomgeving voor Nederland willen waarborgen, dan moeten we als Nederland Waterland onze schouders eronder zetten. Samenwerken met water!